loader

Chính sách Thực hiện Lệnh

Khi mở tài khoản giao dịch với một nhà môi giới ngoại hối, trước tiên, nhà giao dịch phải làm quen với các Quy trình Hoạt động Giao dịch. Văn bản này xác định các quy tắc thực hiện giao dịch, cũng như chỉ rõ các căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp giữa khách hàng và Công ty.

Thực tiễn cho thấy chỉ một số ít khách hàng nghiên cứu các Quy trình và Thỏa thuận khách hàng mà họ đã chấp nhận dưới hình thức chào hàng công khai khi đăng ký tại trang web của nhà môi giới. Xem xét rằng các tài liệu này xác định các điều khoản chung để thực hiện các hoạt động giao dịch, đôi khi ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng khó hiểu lệnh của họ sẽ được thực hiện chính xác như thế nào trong những tình huống thị trường nhất định.

Nhận thấy sự cần thiết phải mô tả các vấn đề tiềm ẩn mà một nhà giao dịch sẽ gặp phải, công ty đã phát triển chính sách Thực hiện lệnh, với mục đích cảnh báo khách hàng về những khía cạnh khó khăn nhất khi thực hiện các hoạt động trên tài khoản giao dịch mở tại ForexChief.


Sự trượt giá trên các lệnh dừng (Dừng mua, Dừng bán, Cắt lỗ)

Câu hỏi thường gặp nhất của những người nghiệp dư là: Tại sao tôi đặt lệnh dừng ở một mức giá này mà nó lại được thực hiện ở một mức giá khác? Câu trả lời cho câu hỏi này nằm trong bản chất của lệnh dừng. Thứ nhất, lệnh dừng là một điều kiện, khi được thực hiện, sẽ gửi một lệnh thị trường. Trong thực tế, lệnh dừng có nghĩa là: Tôi muốn mua/bán ở mức giá có sẵn đầu tiên (tức là “giá thị trường”), nếu giá cụ thể xuất hiện. Thứ hai, thiết lập giá thị trường có nghĩa là chỉ tham gia vào các giao dịch khi có sự đồng ý của cả hai bên - người mua và người bán. Điều đó có nghĩa là không thể thực hiện lệnh dừng theo mức giá do khách hàng đặt ra nếu không có mức giá đó trên thị trường (tức là không ai sẵn sàng mua hoặc bán ở mức giá này). Bằng cách này, trong trường hợp có chênh lệch (chênh lệch giá), lệnh dừng chỉ có thể được thực hiện theo “giá chênh lệch”, tức là ở mức giá có sẵn đầu tiên. Do đó, khi đặt lệnh dừng trên tài khoản giao dịch, nhà giao dịch phải nhận ra khả năng trượt giá âm khi thực hiện lệnh dừng của mình.


Mức trượt giá dương trên các lệnh giới hạn (Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Chốt lời)

Đối với lệnh giới hạn, áp dụng logic ngược lại. Các lệnh giới hạn có thể được thực hiện theo giá của khách hàng hoặc ở mức giá tốt nhất hiện có. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp nhận được lệnh giới hạn trong khoảng chênh lệch, nhà môi giới sẽ thực hiện lệnh ở "giá chênh lệch" (tức là ở mức giá có sẵn đầu tiên), điều này sẽ mang lại cho nhà giao dịch một khoản thu nhập bổ sung dưới dạng trượt giá dương.


Tốc độ thực hiện lệnh trong thời gian công bố tin tức kinh tế

Trung bình, tốc độ thực hiện lệnh của khách hàng, từ thời điểm chúng đến máy chủ giao dịch cho đến thời điểm xác nhận được gửi tới khách hàng là 100 mili giây. Tuy nhiên, do tính chất không niêm yết của các giao dịch, các ngân hàng bán thanh khoản có cái gọi là điều kiện "xem xét lần cuối" cho họ quyền "giữ lệnh đang xử lý cho đến khi tình trạng thị trường được làm rõ". Điều đó có nghĩa là một nhà giao dịch đã gửi lệnh mở vị thế tại thời điểm tin tức được công bố có thể gặp phải tốc độ khớp lệnh thấp (tốc độ thấp nhất có thể là 3 giây). Điều đó không có nghĩa là tất cả các lệnh tương tự sẽ được thực hiện với độ trễ. Tuy nhiên, có khả năng xảy ra tình trạng như vậy và công ty khuyến khích các nhà giao dịch lập kế hoạch cho rủi ro dạng đó trong hệ thống giao dịch của họ.


Việc buộc đóng các vị thế do chênh lệch giá tăng lên

Mặc dù thực tế là nhà giao dịch có thể có một "vị thế phòng ngừa rủi ro", tức là vị thế bán khớp với vị trí mua, việc dừng (bắt buộc phải đóng các vị trí do thiếu tiền) vẫn có thể xảy ra trên tài khoản. Theo quy luật, tình trạng này là kết quả của việc chênh lệch giá tăng lên, vượt quá giá trị trung bình đáng kể tại thời điểm mà các tin tức kinh tế được công bố. Điều đó có nghĩa là thông thường một nhà giao dịch có cơ hội thực hiện các giao dịch trong trường hợp chênh lệch giá rất thấp; tuy nhiên, mặt khác của câu chuyện này sẽ là một sự mở rộng chênh lệch giá khi không thể đoán trước được.


Tín dụng giao dịch

Tín dụng giao dịch là một đòn bẩy tín dụng bổ sung cho phép nhà giao dịch tăng vị thế giao dịch và do đó, tăng lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng khi quy mô vị thế tăng trưởng với chi phí bổ sung vốn, số tiền tổn thất tài chính tiềm ẩn chờ đợi nhà giao dịch trong trường hợp thay đổi báo giá không thành công cũng tăng lên.

Nếu có các khoản tín dụng giao dịch đang hoạt động trong tài khoản, việc buộc đóng các vị thế chỉ có thể diễn ra trong hai trường hợp: nếu mức ký quỹ đạt 30% hoặc số tiền trên tài khoản thấp hơn số tiền tín dụng đang hoạt động. Nhà giao dịch phải nhận thức đầy đủ các rủi ro phát sinh trong trường hợp các khoản tín dụng giao dịch được sử dụng.