loader

Quà lưu niệm

Macbook, iPhone, iPad, Airpods, Apple watch, Cap, T-shirt, Flashdisk, Mug và các món quà lưu niệm khác dành cho các nhà giao dịch tích cực!

Cách nhận Quà lưu niệm

Đăng ký và mở tài khoản giao dịch
Nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu giao dịch
Nhận điểm cho doanh số giao dịch
Đổi điểm lấy quà lưu niệm

Các điều khoản và điều kiện

 1. Nhận điểm cho doanh số giao dịch, và sau đó đổi chúng thành Quà lưu niệm! Số điểm được tính theo công thức: $500.000 doanh số = 1 điểm

  Ví dụ:

  Bạn đã đóng 3 vị thế:

  MUA 1 lô EURUSD (1 lô = 100.000 EUR) ở mức giá 1,02505 và đóng ở mức 1,03704. Doanh số giao dịch bằng USD cho giao dịch này = (100.000 * 1,02505) + (100.000 * 1,03704) = 206.209 USD

  BÁN 1 lô VÀNG (mã XAU/USD), trong đó 1 lô = 100 oz. Lệnh mở ở mức giá 1801,24 và đóng cửa ở mức 1805,35. Doanh số giao dịch bằng USD cho giao dịch này = (1801,24 * 100) + (1805,35 * 100) = 360.659 USD

  BÁN 1 lô Dầu thô WTI (mã XTI/USD), trong đó 1 lô = 1000 thùng. Lệnh mở ở mức giá 91,35 và đóng cửa ở mức 94,50. Doanh số giao dịch bằng USD cho giao dịch này = (91,35 * 1000) + (94,50 * 1000) = 185.850 USD

  Tổng doanh số = $206,209 + $360,659 + $185,850 = $752,718
  Bạn nhận được = $752,718 / $500,000 = 1.5 điểm

 2. Số điểm được tính dựa trên doanh số giao dịch hàng tuần và được ghi có mỗi tuần một lần, vào cuối tuần.
 3. Sau khi điểm được ghi có, vui lòng chọn và đặt hàng quà lưu niệm trong Khu vực Cá nhân. Sau đó Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn để làm rõ các chi tiết giao hàng.
 4. Xin lưu ý, doanh số trên các tài khoản có Tiền thưởng Không cần Nạp tiền đang hoạt động, cũng như trên các tài khoản PAMM, không được tính khi tính điểm.