loader

Sao chép giao dịch

Giao dịch xã hội và sao chép giao dịch của các nhà giao dịch thành công, cũng như bán tín hiệu giao dịch nội bộ đã trở thành một phần không thể thiếu của thị trường dịch vụ ngoại hối hiện đại. Nhận thấy nhu cầu của các nhà giao dịch đối với các ứng dụng này, công ty MetaQuotes đã phát triển dịch vụ báo tín hiệu giao dịch cho nền tảng MetaTrader, cho phép nhà giao dịch không chỉ sao chép giao dịch của các nhà giao dịch thành công, mà còn trở thành nhà cung cấp tín hiệu giao dịch và nhận thù lao ổn định từ người đăng ký.

Dịch vụ tín hiệu giao dịch MetaQuotes mang đến cho mọi nhà giao dịch cơ hội nhận thù lao cho mỗi giao dịch được sao chép từ họ hoặc giao dịch đó, mà không giới hạn số lượng người đăng ký. Đổi lại, những khách hàng muốn sao chép giao dịch của các nhà giao dịch thành công có thể đăng ký dịch vụ tín hiệu giao dịch ngay trong nền tảng MetaTrader; sau đó, các giao dịch của nhà cung cấp sẽ được sao chép vào tài khoản của người đăng ký ở chế độ tự động.

Các nhà phát triển dịch vụ đặc biệt chú ý đến việc bảo mật đầu tư cho người đăng ký, vì vậy đã giới thiệu các bộ lọc bổ sung cho các nhà cung cấp tín hiệu. Đối với tài khoản thực, sao chép giao dịch từ tài khoản giao dịch có đòn bẩy trên 1: 500 là không được cho phép. Ngoài ra, để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các nhà cung cấp tín hiệu không trung thực, cơ quan quản lý dịch vụ sẽ tiến hành kiểm tra các tài liệu xác minh. Sau khi đăng ký, họ tên của nhà cung cấp có thể truy cập công khai trong hồ sơ của họ, vì vậy tính an toàn và minh bạch của dịch vụ tăng lên.

Cách đăng ký Tín hiệu Giao dịch

 1. Mở tài khoản giao dịch MT4.DirectFX, MT4.Classic+, cent-MT4.DirectFX hoặc cent-MT4.Classic+;
 2. Đăng ký một tài khoản trên trang web MQL5.community;
 3. Trong nền tảng MetaTrader 4, hãy chuyển đến mục Công cụ - Tùy chọn - Cộng đồng và nhập mật khẩu của bạn và đăng nhập cho tài khoản MQL5.community;
 4. Trong khối «Nền tảng giao dịch», chọn một nhà cung cấp tín hiệu và nhấp đúp để truy cập trang đó;
 5. Nhấn nút «Đăng ký» nằm ở phần trên của thanh công cụ hành động; sau đó, cửa sổ xác nhận chi tiết đăng ký sẽ xuất hiện;
 6. Đánh dấu tick vào cửa sổ «Chấp nhận Quy tắc Sử dụng Dịch vụ» để xác nhận chi tiết đăng ký và nhập mật khẩu MQL5.community; sau đó cửa sổ cài đặt nền tảng với tab «Tín hiệu» sẽ xuất hiện;
 7. Đi đến mục Công cụ - Tùy chọn - Tín hiệu và chỉ định các thông số sao chép giao dịch mà bạn muốn;
 8. Kể từ thời điểm đó, tất cả các giao dịch của nhà cung cấp mà bạn đã chọn sẽ được sao chép vào tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng để sao chép giao dịch, nền tảng MetaTrader 4 phải được khởi động và kết nối với máy chủ giao dịch của nhà môi giới.

Cách trở thành nhà cung cấp Tín hiệu Giao dịch

 1. Đăng ký tài khoản trên trang web MQL5. trang web cộng đồng; sau đó truy cập hồ sơ của bạn;
 2. Mở tab «Nhà cung cấp» và đăng ký làm nhà cung cấp tín hiệu;
 3. Sau khi yêu cầu của bạn được người kiểm duyệt chấp thuận, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS «Bạn đã được chấp thuận là nhà cung cấp MQL5.com» và tin nhắn cá nhân tại MQL5.com với nội dung «Hồ sơ nhà cung cấp: yêu cầu của bạn trở thành Nhà cung cấp đã được chấp nhận»;
 4. Sau khi yêu cầu của bạn đã được chấp thuận, hãy chuyển đến phần «Tín hiệu» và nhấp vào liên kết «Tạo tín hiệu của bạn»;
 5. Điền vào mẫu; cung cấp thông tin về «Tín hiệu giao dịch» của bạn. Giá đăng kí phải được ghi rõ cho đăng ký một tháng hoặc một tuần. Trong trường hợp thứ hai, giá đăng kí sẽ bằng 1/4 giá cho một tháng;
 6. Trong trường hợp tạo tín hiệu thành công, tất cả lịch sử giao dịch tài khoản của bạn sẽ được công khai cho người dùng dịch vụ này.

Video về Tín hiệu Giao dịch

 1. Giới thiệu tín hiệu giao dịch
 2. Thống kê chi tiết về tín hiệu giao dịch
 3. Biểu đồ thống kê giao dịch, tăng trưởng, cổ phiếu và số dư
 4. Rủi ro, phân phối, tin tức và đánh giá các tín hiệu giao dịch
 5. Hình tượng hóa một tín hiệu trên biểu đồ
 6. Đăng ký tín hiệu giao dịch
 7. Báo cáo về các giao dịch được sao chép