loader

Tiền thưởng doanh số

Tiền thưởng Doanh số hoạt động giống như dịch vụ Hoàn tiền và cho phép các nhà giao dịch tích cực có thể kiếm thêm thu nhập cho doanh số giao dịch được thực hiện của mình. Nó hoạt động tự động, bạn không phải làm bất cứ điều gì để nhận được Tiền thưởng như vậy. Mỗi cuối tuần, doanh số giao dịch bạn đã thực hiện trong tuần sẽ được tính toán và tiền thưởng tương ứng sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch. Ưu điểm khác biệt của chương trình Tiền thưởng này là không có các điều khoản và điều kiện ẩn, tỷ lệ lũy tiến, thanh toán hàng tuần, không có điểm giao dịch tối thiểu và không có hạn chế rút tiền.

Điều khoản & Điều kiện của Tiền thưởng doanh số

 1. Tiền thưởng doanh số áp dụng cho các loại Tài khoản sau: MT4.DirectFX, MT4.Classic+, MT5.DirectFX, MT5.Classic+, cent-MT4.DirectFX, cent-MT4.Classic+, cent-MT5.DirectFX, cent-MT5.Classic+;
 2. Số tiền thưởng được thanh toán mỗi tuần một lần vào cuối tuần, sau khi phiên giao dịch đóng cửa. Nó được tính dựa trên doanh số giao dịch được thực hiện trong tuần: Thứ Hai 00:00:01 - Thứ Sáu 23:59:59 (giờ máy chủ);
 3. Doanh số giao dịch được tính bằng USD và bao gồm mọi giao dịch mở vị thế và đóng vị thế;

  Ví dụ cho tài khoản MT4:

  MUA 1 lô EURUSD (1 lô = 100 000 EUR) vị thế đã được mở ở mức giá 1,3452 và sau đó đóng ở mức 1,3542. Khối lượng giao dịch tính theo USD = (100 000 * 1.3452) + (100 000 * 1.3542) = 269 940 USD

  Chỉ những lệnh đã đóng mới được thêm vào doanh số giao dịch.

  Ví dụ cho tài khoản MT5:

  MUA 1 lô EURUSD (1 lot = 100 000 EUR) vị thế đã được mở ở mức giá 1.3452 và chưa bị đóng. Khối lượng giao dịch bằng USD = (100 000 * 1.3452) = 134 520 USD

  Mỗi giao dịch mở vị thế và đóng vị thế sẽ được cộng vào doanh thu giao dịch.

 4. Doanh số giao dịch hàng tuần càng cao, tỷ lệ tính số tiền thưởng càng cao:
  Doanh số giao dịch, USD Tỷ lệ thưởng
  Đến 100,000,000 3 USD cho 1 triệu USD
  Từ 100,000,000 đến 500,000,000 7 USD cho 1 triệu USD
  Trên 500,000,000 10 USD cho 1 triệu USD
 5. Bạn có thể nhận được thông tin chi tiết liên quan đến tính toán Thưởng doanh số bằng cách nhấp vào ID của nó trong Khu vực Cá nhân; trong tài khoản Cá nhân;
 6. Các khoản thưởng doanh số được ghi có vào tài khoản giao dịch có thể được rút ra bất kỳ lúc nào mà không bị hạn chế.
 7. Chú ý! Trong trường hợp tài khoản MT có Tiền thưởng Không cần Nạp tiền đang hoạt động, thì Khoản Tiền thưởng Doanh số sẽ không được tích lũy hoặc thanh toán.