loader

Các chỉ báo giao dịch ngoại hối tốt nhất

Các chỉ báo giao dịch là yếu tố quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật và là một phần không thể thiếu của bất kỳ hệ thống giao dịch thành công nào. Mỗi chỉ báo dựa trên một hàm toán học được xây dựng trên thống kê giá trị của chỉ báo giao dịch. Sử dụng nhiều chỉ báo giao dịch cùng một lúc, nhà giao dịch có cơ hội đưa ra dự đoán chính xác hơn về động lực thay đổi tỷ giá và do đó, cải thiện đáng kể kết quả của chiến lược đã chọn. Một số nền tảng giao dịch, đặc biệt là MetaTrader, có một ngôn ngữ lập trình đặc biệt cho phép không chỉ tạo ra các rô bốt giao dịch mà còn có thể lập trình các chỉ báo cá nhân.

Danh sách các chỉ báo chính: