loader

Lãi suất

Quốc gia
Lãi suất kỳ hiện tại
Lãi suất kỳ trước đó
Thời điểm cập nhật
Americas
forex item Brazil
12.75 %
13.25 %
20.09.2023, 23:00 (EET)
forex item Canada
5 %
4.75 %
12.07.2023, 20:00 (EEST)
forex item Chile
11.25 %
10.75 %
12.10.2022, 00:30 (EEST)
forex item Colombia
13 %
12 %
30.03.2023, 04:30 (EEST)
forex item Mexico
11.25 %
11 %
30.03.2023, 19:00 (EEST)
forex item USA
5.5 %
5.25 %
26.07.2023, 18:00 (EEST)
Europe
forex item Czech Republic
7 %
5.75 %
22.06.2022, 12:30 (EET)
forex item Denmark
-0.75 %
-0.5 %
05.02.2015, 15:00 (EET)
forex item Eurozone
4.5 %
4.25 %
14.09.23, 13:15 (EST)
forex item Hungary
13 %
11.75 %
27.09.2022, 12:00 (EST)
forex item Iceland
5.75 %
5.5 %
05.10.2022, 09:00 (EST)
forex item Norway
4.25 %
4 %
21.09.2023, 10:00 (EET)
forex item Poland
6.75 %
6.5 %
07.09.2022, 18:30 (EET)
forex item Romania
2.5 %
2.5 %
07.05.2018, 12:00 (EEST)
forex item Sweden
4 %
3.75 %
21.09.2023, 07:30 (EEST)
forex item Switzerland
1.75 %
1.5 %
22.06.2023, 07:30 (EET)
forex item United Kingdom
5.25 %
5 %
03.08.2023, 12:00 (EST)
Asia and Pasific
forex item Australia
4.1 %
3.85 %
06.06.2023, 04:30 (EEST)
forex item China
3.45 %
3.65 %
21.08.2023, 12:00 (EEST)
forex item Hong Kong
0.5 %
1.5 %
17.12.2008, 02:00 (EET)
forex item India
6.5 %
6.25 %
08.02.2023, 08:00 (EEST)
forex item Indonesia
5.75 %
5.25 %
19.01.2023, 07:00 (EEST)
forex item Japan
-0.1 %
-0.1 %
31.07.2018, 02:00 (EEST)
forex item New Zealand
5.5 %
5.25 %
24.05.2023, 09:00 (EEST)
forex item Republic of Korea
3.5 %
3.25 %
13.01.2023, 01:00 (EEST)