loader
16.02.2023 11:00

Lịch giao dịch vào ngày 20 tháng 2 năm 2023

Do Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, lịch giao dịch sẽ được thay đổi


Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!

Do Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, lịch giao dịch sẽ được thay đổi. Xin lưu ý rằng do tính thanh khoản thấp và biến động cao trên thị trường vào ngày này, giao dịch có thể bị tạm dừng hoặc chuyển sang chế độ "chỉ thực hiện lệnh đóng".

20.02.2023 21.02.2023
Ngoại hối Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
Kim loại Đóng cửa sớm lúc 21:30 (EET) Giao dịch bình thường
Hàng hóa Đóng cửa sớm lúc 21:15 (EET) Giao dịch bình thường
STOXX50, DAX40, CAC40, ASX200, FTSE100, HSI50 Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
DJI30, SPX500, NQ100, NIKK225 Đóng cửa sớm lúc 20:00 (EET) Giao dịch bình thường
Cổ phiếu Đóng cửa Giao dịch bình thường
Tiền điện tử Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường

Bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 năm 2023, tất cả các công cụ sẽ có sẵn để giao dịch như bình thường.

Trân trọng,
Đội Forexchief