ผู้ให้บริการสภาพคล่องสินทรัพย์

การให้บริการแก่ลูกค้าสถาบันเป็นหนึ่งในทิศทางหลักในการพัฒนาของบริษัท ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายรายในตลาด โบรกเกอร์ ForexChief ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมการรวมสตรีมขึ้นเป็นของตนเอง ซึ่งช่วยให้บริษัทลดขนาดสเปรด ขนาดสลิปเพจ และเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งที่ถูกปฏิเสธลงได้อย่างมาก ด้วยวิธีการนี้ โซลูชันทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่องสำหรับโบรกเกอร์ Foerx แต่ละรายที่สนใจในกระแสราคาที่มีเสถียรภาพและการดำเนินการตามคำสั่งเชิงคุณภาพ

เมื่อวิเคราะห์กลุ่มสถาบันของบริการ Forex จะเห็นได้ชัดว่ารูปแบบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย «แบบคลาสสิก» (เมื่อบริษัททำหน้าที่เป็น «บุคคลที่สอง» ในการทำธุรกรรม) ไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ามีคุณภาพต่ำ ดังนั้น เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โบรกเกอร์ Forex จำต้องมองหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของเทคโนโลยี STP (การประมวลผลโดยตรง) ซึ่งมีแนวคิดมาจากโหมด Non Dealing Desk ที่แยกตัวแทนออก (พนักงานบริษัทหรือซอฟต์แวร์พิเศษที่ปฏิบัติการที่ Forex เซิร์ฟเวอร์ของนายหน้า) สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ STP เป็นเพียงหลักการทั่วไปสำหรับการสร้างรูปแบบธุรกิจที่บ่งบอกถึงความครอบคลุมอย่าง «ทันที» (เช่น โดยไม่ต้องดำเนินการตามคำสั่งเทรดล่วงหน้า) ของคำสั่งเทรดลูกค้า ในเรื่องนี้ เฉพาะผู้ให้บริการสภาพคล่อง เซิร์ฟเวอร์รวม หรือแพลตฟอร์ม ECN เท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่เป็น «สถานที่หยุดขั้นสุดท้าย»

เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนของโครงการในการพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคส่วนบุคคล ความซับซ้อน และระยะเวลาของการทำงาน เป็นที่ชัดเจนว่า การลงทุนเหล่านี้ใช้ไม่ได้จริงสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นให้บริการ ดังนั้น โบรกเกอร์ ForexChief จึงนำเสนอโซลูชั่นสำเร็จรูปสำหรับโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่เพียงช่วยให้ได้รับกระแสราคาเชิงคุณภาพ แต่ยังครอบคลุม (การป้องกันความเสี่ยง) ของตำแหน่งในคำสั่งเทรดลูกค้าในโหมดอัตโนมัติ

ส่งคำขอเพื่อการเชื่อมต่อ
Must be completed in English
Must be completed in English
Must be completed in English
Must be completed in English
Country Code
Phone Number
Wrong number
Your corporate email
Your corporate email