توجه:

1. مشتری به ازای یک تراکنش کامل (برای باز و بسته کردن یک موقعیت)، در لحظه باز کردن یک تراکنش، یک کارمزد دو برابر دریافت می کند.

2. اگر اعتبارات معاملاتی فعالی در حساب وجود داشته باشد، بسته شدن اجباری موقعیت ها ممکن است فقط در دو مورد انجام شود: اگر سطح مارجین به سطح «استاپ اوت» خارج شود یا ارزش ویژه حساب کمتر از میزان اعتبارات معاملاتی فعال باشد.

3. زمان سرور به وقت اروپای شرقی (EET) است. EET = UTC+2 (ساعت تابستانی = UTC+3).