اعتبارات معاملاتی

اعتبارات معاملاتی بدون مدت معین و بدون بهره هستند و می‌توان از آنها به عنوان دارایی یا اکویتی در هنگام انجام معاملات فارکس استفاده کرد. شرط لازم برای دریافت اعتبار معاملاتی، پر کردن حساب با وجوه شخصی است. میزان اعتبار ممکن است تا 70 درصد مبلغ واریزی باشد.

شرایط اعتبارات معاملاتی

 1. اعتبارات معاملاتی برای انواع حساب های MT4.DirectFX، MT4.Classic+، cent-MT4.DirectFX، cent-MT4.Classic+، MT5.DirectFX، MT5.Classic+، cent-MT5.DirectFX، و cent-MT5.Classic+ در دسترس است.
 2. این امکان وجود دارد که برای هر واریز یک اعتبار معملاتی دریافت شود و مشتری می تواند مقدار اعتبار را در زمان واریز کردن انتخاب کند: 10٪، 20٪، 30٪، 40٪، 50٪، 60٪، 70٪؛

  بعنوان مثال :

  در صورت واریز 1000 دلار، اگر معامله گر 10 درصد را به عنوان اعتبار معاملاتی انتخاب کند ، در این صورت 1100 دلار به حساب او واریز می شود در حالی که 100 دلار در قسمت Credit یا اعتبار منعکس می شود.

 3. مجموع اعتبارات فعال در تمام حساب های یک مشتری نمی تواند از 20هزار دلار آمریکا (یا معادل آن به ارز دیگر) بیشتر شود.
 4. اعتبار معاملاتی را نمی‌توان در شرایط «کاهش سرمایه یا درآودان» استفاده کرد و اگر «اکویتی» برابر یا کمتر «کریدیت» شود، به‌طور خودکار لغو می‌شود. پس از لغو اعتبار، تمام اوردر به اجبار بسته می شوند (Stop Out).

  به عنوان مثال:

  Trading Credits

  معامله گر 10000 دلار در حساب خود واریز کرده و مبلغ 1000 دلار اعتبار معاملاتی دریافت می کند. در صورتی که اکویتی یا دارایی خالص به سطح 1000 دلار (ارزش موجود در قسمت اعتبار یا کریدیت) کاهش یابد، تمام اعتبارات معاملاتی فعال (قسمت Credit مجموع اعتبارات فعال را نشان می دهد) به طور خودکار لغو می شود و همه موقعیت ها به اجبار بسته می شوند.

 5. در صورت وجود اعتبارات معاملاتی فعال در حساب، مقدار وجوه موجود برای برداشت باید با استفاده از این فرمول محاسبه شود:
 6. مقدار مجاز برای برداشت = مارجین آزاد – اعتبار یا کریدیت - مبلغی که برای آنها اعتبار فعال داده شده است.

 7. برای حذف محدودیت برداشت، مشتری باید اعتبار معاملات فعال را لغو کند. این را می توان در بخش اعتبارات معاملاتی در منطقه شخصی انجام داد.
 8. مشتری کل مبلغ پرداختی برای گردش مالی که با استفاده از اعتبارات معاملاتی انجام می شود را دریافت می کند.