20.09.2022 11:00

هدایا و جوایز «یف»

یفون، آی پد، ایرپاد، اپل واتچ، ، تی شرت، فلش دیاگ و سایر جوایز برای معامله گران فعال!


همراهان و کاربران گرامی!

مدت ها به اییچطور عزیزمان را یم، تا ای ایده جوایز به ذهنمان رسید.

ForexChief Souvenirs

بابت گردش های مالی امتیاز و سپس آنها را به جایزه تبدیید.
یفون، آی پد، ایرپاد، اپل واتچ، ، تی شرت، فلش دیاگ و سایر جوایز برای معامله گران فعال!

یشتر در مورد جوایز و هدایا، به بخش امتیازات و بونوس ها.

مراجعه نمایید.

با تقدیم احترام,
تیم فارکس چیف