امنیت وجوه مشتری

ضمانت های مالی در برابر ایرادات فنی

بر کسی پوشیده نیست که کارگزاران فارکس اغلب با ایرادات فنی مواجه می شوند که عوامل زیادی باعث ایجاد آن می شوند. با توجه به اینکه فارکس خود یک بازار کاملاً پیچیده برای به دست آوردن درآمد پایدار است، امکان زیان های مرتبط با ریسک های فنی برای معامله گر غیرقابل قبول است.

فارکس چیف یکی از معدود شرکت هایی است که به مشتریان خود در مورد ایمنی وجوه در صورت بروز نقص فنی در سرورهای معاملاتی ضمانت می دهد. از این نظر، مهم نیست که این مشکل در کانال های ارتباطی مرکز داده ای است که سرور معاملاتی در آن قرار دارد یا هر نوع مشکل دیگری. هر مورد به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود، با این حال، شرکت، طبق قاعده کلی، مسئولیتی را به تامین کنندگان تکنولوژی یا تامین کنندگان نقدینگی خود منتقل نمی کند و به عنوان تنها نهادی که در قبال مشتری مسئول است عمل می کند.

در نهایت، فارکس چیف تمایل دارد تا از معامله‌گر در برابر تمام عوامل منفی که می‌تواند بر روند معامله گری او تأثیر بگذارد، حمایت کند. با این حال، علیرغم توجه بسیار به نرم افزار و تجهیزات فنی، این شرکت به دلیل ماهیت فناوری های اطلاعاتی نمی تواند عدم نقص فنی را در سرورهای معاملاتی خود یا طرف مقابل تضمین کند، اما می تواند به مشتری آسیب دیده ، جبران ضرر ناشی از چنین مشکلاتی، متناسب با زیان های وارده را تضمین دهد.

تفکیک وجوه مشتریان

فارکس چیف از مکانیسم پذیرفته شده کلی برای تقسیم وجوه مشتری و خود در حساب های بانکی استفاده می کند. استفاده از این مدل نه تنها الزام اجباری تعیین شده توسط تنظیم کننده های مالی است، بلکه ابزاری جدایی ناپذیر برای حمایت از سرمایه گذاران در برابر ورشکستگی کارگزاران است.

شرکت تحت هیچ شرایطی نمی تواند از وجوه مشتریانی که در حساب های بانکی ویژه نگهداری می شود برای فعالیت های عملیاتی خود استفاده کند. علاوه بر این، به منظور حمایت از وجوه مشتریان محترم، فارکس چیف وجوه مشتریان را به حساب های ارائه دهندگان نقدینگی منتقل نمی کند و هنگام سفارش مشتریان به بازار، از وجوه خود برای اجرای فرمان های معاملاتی طرف مقابل استفاده می کند.

علاوه بر این، این شرکت وجوه مشتریان را که از طریق ارزهای دیجیتال در کیف پول سیستم‌های پرداخت واریز شده است نگهداری نمی‌کند. به منظور اطمینان از ایمنی، وجوه واریز شده به این صورت به حساب های بانکی تفکیک شده منتقل می شود که در صورت ورشکستگی سیستم پرداخت الکترونیکی، می توان از ضرر آن جلوگیری کرد.

بازار فارکس می تواند خیلی پیچیده باشد. قبل از شروع معاملات تجاری، مطمئن شوید که خطرات مرتبط با این نوع فعالیت را کاملاً درک کرده اید.