سیاست مبارزه با پولشویی

پولشویی و تبدیل غیرقانونی به منظور قانونی کردن وجوه نقد کیفری از طریق موسسات مالی انجام می شود که موسسات مالی غیر بانکی، صرافی بورس اوراق بهادار و شرکت های کارگزاری نیز در میان آنها وجود دارد. سیاست مبارزه با پولشویی که با هدف مبارزه با پولشویی پول های حاصل از فعالیت های جنایتکارانه انجام می شود، بخشی انفکاک ناپذیر از رویه های داخلی «فارکس چیف» است. اقدامات مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده عمومی است و مطابق با الزامات مدرنی است که توسط نهادهای نظارتی به شرکت های مالی تحمیل می شود.

ابزارهای مبارزه با پولشویی

به منظور جلوگیری از پنهان کردن منابع غیرقانونی وجوه برای استفاده متوالی از آنها به عنوان سرمایه قانونی در گردش پول، این شرکت نه تنها شناسایی اسناد مشتری را انجام می دهد، بلکه همچنین در مورد اعتبار تجاری و سوء سابقه آنها با روش های نظارتی بروز رسانی اطلاعات، آن ها را چک می کند.

روش شناسایی مشتری در هنگام واریز و برداشت وجه مشتری بر اساس اسناد رسمی انجام می شود. خط مشی KYC شرکت (مشتری شناسی) نه تنها راستی آزمایی اسناد را در نظر گرفته بلکه برای تضمین رعایت قانون توسط مشتری همراه با مسئولیت آن در قبال وجوه استفاده شده در عملیات نیز طراحی شده است.

فن آوری های مدرن برای شناسایی شخصی استفاده می شود. آنها به شرکت اجازه می دهند تا اطلاعات لازم در مورد مشتریان را به دست آورد و اقدامات آنها را در حساب های تجاری کنترل کند. این شرکت به کمک سیستم حفظ سوابق، معاملات مشکوک را ردیابی می کند، که از این طریق امکان این فرصت را برای ارائه فوری اطلاعات مورد نیاز به آژانس های دولتی که فعالیت های ضد پولشویی را انجام می دهند، می دهد.

«فارکس چیف» حساب سپرده باز نمی کند و وجوه را به صورت پول نقد قبول یا برداشت نمی کند. تمام معاملات پولی از طریق تسویه حساب های بدون وجه انجام می شود، در حالی که ضبط دقیق اسناد از همه معاملات بین بانکی انجام می شود. علاوه بر این، اگر سوء ظن در انجام عملیات برای اهداف مجرمانه وجود داشته باشد، شرکت می تواند انتقال وجوه را معلق و متوقف کند. در چنین مواردی، شرکت قول می دهد بدون اطلاع مشتری، اطلاعات مربوط به چنین عملیاتی را به مقامات نظارتی دولتی ذیصلاح ارائه دهد.