loader

سیاست مبارزه با پولشویی

پولشویی و تبدیل غیرقانونی به منظور قانونی کردن وجوه نقد کیفری، از طریق موسسات مالی انجام می شود که موسسات مالی غیر بانکی، صرافی بورس اوراق بهادار و شرکت های کارگزاری نیز در میان آنها وجود دارند. سیاست مبارزه با پولشویی که با هدف مبارزه با پولشویی پول های حاصل از فعالیت های جنایتکارانه انجام می شود، بخشی جداناپذیر از رویه های داخلی «ایکس چیف» است. اقدامات مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده عمومی و مطابق با الزامات مدرنی است که توسط نهادهای نظارتی به شرکت های مالی تحمیل می شود.

ابزارهای مبارزه با پولشویی

به منظور جلوگیری از پنهان کردن منابع غیرقانونی وجوه برای استفاده متوالی از آنها به عنوان سرمایه قانونی در گردش پول، این شرکت نه تنها مدارک شناسایی کاربر را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد ، بلکه در مورد اعتبار تجاری و سوء سابقه آنها با روش های نظارتی بروز رسانی اطلاعات، تحقیق می کند.

روش شناسایی کاربر در هنگام واریز و برداشت وجه، بر اساس اسناد رسمی انجام می شود. KYC شرکت (کاربر شناسی یا Know Your Client) نه تنها راستی آزمایی اسناد را در نظر گرفته، بلکه برای تضمین رعایت قانون توسط کاربر همراه با مسئولیت آن در قبال وجوه استفاده شده در معاملات طراحی شده است.

فناوری های مدرن برای شناسایی هر شخص استفاده می شود. این فناوری به شرکت اجازه می دهند تا اطلاعات لازم در مورد کاربران را به دست آورد و اقدامات آنها را در حساب های تجاری کنترل کند. این شرکت به کمک سیستم حفظ سوابق، معاملات مشکوک را ردیابی می کند، که از این طریق امکان این فرصت را برای ارائه فوری اطلاعات مورد نیاز به آژانس های دولتی که فعالیت های ضد پولشویی را انجام می دهند، می دهد.

ایکس چیف» حساب سپرده باز نمی کند و وجوه را به صورت پول نقد قبول یا برداشت نمی کند. تمام معاملات پولی از طریق تسویه حساب های بدون وجه انجام می شود، در حالی که ضبط دقیق اسناد از همه معاملات بین بانکی انجام می شود. علاوه بر این، اگر سوء ظن در انجام عملیات برای اهداف مجرمانه وجود داشته باشد، شرکت می تواند انتقال وجوه را معلق و متوقف کند. در چنین مواردی، شرکت قول می دهد بدون اطلاع کاربر، اطلاعات مربوط به چنین عملیاتی را به مقامات نظارتی دولتی ذیصلاح ارائه دهد.